Jak zbudować efektywną strategię marketingową i osiągnąć sukces w promocji firmy?

1. Określenie celów i docelowej grupy odbiorców Definiowanie jasnych celów marketingowych W pierwszym kroku budowy efektywnej strategii marketingowej należy jasno określić cele, które chcemy osiągnąć. Czy chodzi o zwiększenie świadomości marki, zwiększenie sprzedaży czy dotarcie do nowych klientów? Definicja celów pozwoli nam skoncentrować się na najważniejszych działaniach. Badanie rynku i identyfikacja docelowej grupy odbiorców Kolejnym …